Kilpailun aikataulu sekä ohjeet

Kilpailun aikataulu

Klo 10.00 Kilpailutoimisto avautuu

Klo 10.00-11.30 Aseiden kohdistusammunta

Klo 11.30-12.00 Aseiden punnitus

Klo 12.00 Kilpailun avaus

Klo 12.15 Kilpailu alkaa ampumaradalla

Klo 16.00-  Palkintojen jako

Kilpailuohjeet

Ammunta

Kilpailija kilpailee omalla vastuullaan ja oman vakuutusturvansa turvin. Järjestäjällä on ResUl:n järjestäjän vastuuvakuutus.

Kohdistusammunta vain erikseen sovittuna klo 10.00-11.30 välisenä aikana. Kohdistusammunta käskytetään.

Aseiden punnitus klo 11.30.00-12.00 välisenä aikana, tai viimeistään ryhmityttäessä ammuntaan. Aseiden liipaisimen tulee kestää 1000 g. Ase esitetään testattavaksi tyhjänä ilman lipasta, lukko auki vedettynä ja aseen piippu kasvojen yläpuolella ylöspäin suunnattuna siten, että tarkastaja voi todeta aseen tyhjäksi. Tämän jälkeen tarkastaja virittää aseen ja testaa liipaisinherkkyyden. Testaus merkitään pöytäkirjaan ja aseeseen.

Kilpailija saa täyttää lippaat vasta aseiden punnituksen jälkeen. Lipastuksen 10 kpl patruunoita saa lipastaa kukin haluamallaan tavalla. Kilpailija kuljettaa aseen ja lippaat irrallisina ammuntapaikalle.

Ampuminen aloitetaan heti kilpailun avauksen jälkeen noin klo 12.15. Ampuminen suoritetaan viiden kilpailijan ryhmissä numerojärjestyksessä. Kilpailija ampuu rintanumeronsa mukaiseen tauluun. Ammunnassa on jokaisella viidellä ampumapaikalla toimitsija, joka valvoo kilpailijan suorituksen ja ottaa ylös ampumisessa käytetyn ajan. Ammunnassa kilpailijat siirtyvät ammunnan johtajan käskystä numeronsa mukaiselle ampumapaikalle. Ase tulee olla tyhjä ja lipas irrallaan kädessä. Lipas saa olla panostettu.

Komennon ”Ovatko ampujat valmiit!” jälkeen kuuluvasta pillin vihellyksestä alkaa ampumasuorituksen aika. Pillin vihellyksen jälkeen saa vasta työntää lippaan aseeseen ja aloittaa ammunnan. Kilpailija ampuu omaan tahtiinsa. Viimeisen laukauksen jälkeen kilpailija suorittaa kohdistetun tyhjän laukauksen maahan ja ilmoittaa kuuluvalla äänellä valvojalleen ”Valmis!” Ajanotto katkeaa sanaan valmis. Ajanoton kirjauksen jälkeen kilpailijan valvoja tarkastaa, että kilpailijan ase on tyhjä ja lipas irrotettu. Tämän jälkeen kilpailija odottaa, että kaikki ryhmän kilpailijat ovat ampuneet ja ryhmä siirtyy komennosta yhtenäisenä pois ampumapaikalta. Ase kuljetetaan kilpailusuorituksessa tyhjänä niskalenkistä roikkuen piippu alaspäin suunnattuna.

Ampumisen jälkeen kilpailija siirtyy kartanluvun kuljetukseen.

Kartanluku ja suunnistus

Ensimmäinen kilpailijaryhmä lähtee linja-autolla kartanlukuun noin klo 12.45 ja toinen ryhmä noin klo 13.15. Kilpailijalla tulee olla kuljetuksessa mukana myös suunnistuksessa tarvittavat varusteet, tärkeimpänä emit kortti. Kilpailija kuljettaa suunnistusvarusteet mukanaan kartanlukutaipaleella. Kartanlukupaikalla kartanlukuun lähdetään numerojärjestyksessä minuutin välein. Lähtöaika määräytyy kuljetuksen saapumisesta. Ensimmäisen ja toisen kuljetusryhmän väliin jäänee tauko.

Etäisyyspisterata on noin 600 metriä pitkä ja sisältää 5 etäisyyspistettä. Reitti on viitoitettu. Kartta on värillinen peruskartta vuodelta 1995. Kartanlukua häiritseviä merkittäviä muutoksia ei ole. Etäisyyspisteillä on mallikartta, johon on merkitty ”Tässä olet” ympyrä. Karttapoikkeama on ollut kartoitettaessa +140. Etäisyysputkia on vain yksi jokaisella kohteella. Etäisyysputken alla on valokuva tunnistettavasta kohteesta. Lukukohteen jälkeen on keppi, josta riippuu pisteen kiinnitysväline, ympyröintitussikynä ja siihen kiinnitetty neula. Pisteen kiinnitys tapahtuu rei`ittämällä karttakohde ja ympyröimällä reikä merkintätussilla kartan luettavalle puolelle. Jokaisella etäisyyspisteellä on valvoja.

Kartanluvun maalista on nonstop kuljetus suunnistuksen lähtöön. Suunnistuksen lähdöstä on varusteiden kuljetus kilpailukeskukseen.

Suunnistuksen lähtöjärjestely on iltarastien tapaan. Kilpailijat lähtevät suunnistukseen siinä järjestyksessä kun ovat kartanluvusta saapuneet tai kun ovat valmiita lähtöön. Lähdöt vähintään minuutin välein.

Suunnistuskartan mittakaava on kaikissa sarjoissa 1:7500. H/D ja H40 radan pituus on 5 km, sisältäen 15 rastia. H50 ja vanhemmat suunnistavat 3 km pitkän radan, jolla on 11 rastia.

Kilpailumaasto on parasta padasjokelaista mäntykangasta, millä tullaan alittamaan sääntöjen mukaiset ohjeajat.